Text

Byggnader för militära ändamål / Ludv. W:son Munthe

Den här artikeln från 1897 inleds med en ingående redogörelse för Stockholms dåvarande garnisonstrupper (ordet "garnison" betecknade alla i krig avdelade trupper för försvaret av en fästning eller stad) och övriga i Stockholm förlagda militära "stater" (enheter, styrkor). Sedan följer en redogörelse för själva byggnaderna; förråd, ammunitionsfabriker, kaserner och så vidare.

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 2. - 1897. - S. 65-89

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Stockholmsutställningen 1897
Tema

Stockholmsutställningen 1897

I slutet av 1800-talet pågår industrialismen för fullt i Sverige. Allmänna konst- och industriutställningen var ett sätt att visa upp teknologiska framsteg och ny design. Utställni…