Text
Författare: W:son Munthe, Ludv. (1849-1937). Stockholms stadsarkiv

Byggnader för militära ändamål / Ludv. W:son Munthe

Den här artikeln från 1897 inleds med en ingående redogörelse för Stockholms dåvarande garnisonstrupper (ordet "garnison" betecknade alla i krig avdelade trupper för försvaret av en fästning eller stad) och övriga i Stockholm förlagda militära "stater" (enheter, styrkor). Sedan följer en redogörelse för själva byggnaderna; förråd, ammunitionsfabriker, kaserner och så vidare.

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 2. - 1897. - S. 65-89

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad