Officiel plan öfver Allmänna konst och industriutställningen i Stockholm 1897
Karta

Officiel plan öfver Allmänna konst och industriutställningen i Stockholm 1897

Situationsplan över Stockholmsutställning 1897. Planen visar detaljerat utställningsområdet på Djurgården, och innehåller en förteckning över utställningspaviljongerna. Situationsplanen är tagen från det stora tvåbandsverket: Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897: officiel berättelse. Stockholm, 1899-1900

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897

Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897

Film från Allmänna Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 (Jubileumsutställningen)

Film från Allmänna Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 (Jubileumsutställningen)

Förslag till industrihall på Stockholmsutställningen 1897

Förslag till industrihall på Stockholmsutställningen 1897

Husqvarna monter för utställningen i Stockholm 1897

Husqvarna monter för utställningen i Stockholm 1897

Kartor
Tema

Kartor

En karta kan användas som historisk källa. Kartan är ett sätt att beskriva hur en plats såg ut eller hur den skulle se ut.

Ritning till Biologiska museet från 1892

Ritning till Biologiska museet från 1892

Stockholmsutställningen 1897
Tema

Stockholmsutställningen 1897

I slutet av 1800-talet pågår industrialismen för fullt i Sverige. Allmänna konst- och industriutställningen var ett sätt att visa upp teknologiska framsteg och ny design. Utställni…

Vy över Stockholmsutställningen 1897, sedd från Djurgårdsbrunnsviken

Vy över Stockholmsutställningen 1897, sedd från Djurgårdsbrunnsviken