Officiel plan öfver Allmänna konst och industriutställningen i Stockholm 1897
Karta
Upphov: Förvaltningsutskottet. Stadsmuseet i Stockholm

Officiel plan öfver Allmänna konst och industriutställningen i Stockholm 1897

Situationsplan över Stockholmsutställning 1897. Planen visar detaljerat utställningsområdet på Djurgården, och innehåller en förteckning över utställningspaviljongerna. Situationsplanen är tagen från det stora tvåbandsverket: Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897: officiel berättelse. Stockholm, 1899-1900

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad