Text
Författare: Fröman, Otto (1841-1927). Stockholms stadsarkiv

Stockholms gator, afloppsbrunnar och planteringar / Otto Fröman

Stockholm har inte byggts på någon plan yta, det ser man ganska snabbt. Men från början var nivåskillnaderna ännu större än idag. Om du befinner dig på Brunkebergstorg till exempel så kan det vara intressant att veta att marknivån på denna plats från början låg tjugotvå meter högre än den gör idag. Gators profilreglering (utjämnande av markförhållanden genom exempelvis sprängning eller grushämtning) är bara en av de saker du kan läsa om i den här omfattande och rikt illustrerad artikel från 1897. Vi får också följa gatubeläggningens historia, från fältsten till asfalt. Vet du förresten var Stockholm fick sin första trottoar? Jo, 1844 utanför ett då nyuppfört hus med adress Jakobsgatan 5. Ja, allting har sin historia. Det gäller även avloppstrummor och rännstensbrunnar, vilket du också kan läsa mer om i artikeln, bland en hel del annat. Avslutningsvis kommer en genomgång av stadens allmänna parker och planteringar. Faktiskt fanns det inte några helt öppna parker eller planteringar i Stockholm förrän i början på 1800-talet.

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 2. - 1897. - S. 247-294

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad