Text
Författare: Blanche, Thore. Stockholms stadsarkiv

Stockholms pressväsen / Thore Blanche

Under andra halvan av 1800-talet växte Stockholmspressen hastigare än vad som enbart kan förklaras av befolkningsökningen. Man får nog helt enkelt se det som ett utslag av tilltagande läslust och omvärldsintresse. 1867 fanns fem stockholmska nyhetstidningar, trettio år senare var antalet tolv. Dagens Nyheter (grundad 1864) blev banbrytande genom sitt innehåll av många och snabba notiser samt billiga pris. Det var dock inte den mest spridda tidningen när den här artikeln skrevs, 1897, utan det var Stockholms-Tidningen med en upplaga på drygt 60.000 exemplar. Det är intressant att läsa om hur tidningarnas politiska färg gav dem olika åsikter i till exempel den då brinnande rösträttsfrågan (först 1921 fick Sverige allmän rösträtt).

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 3. - 1897. - S. 234-242

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad