Text
Författare: Linroth, Klas (1848-1926 ). Stockholms stadsarkiv

Stockholms hälso- och sjukvård / Klas Linroth

Hur såg Stockholms hälso- och sjukvård ut under slutet av 1800-talet? I boken Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897 finns ett kapitel om tidens hälso- och sjukvårdssituation. Här kan man läsa om stadens läkare, sjukhus, dödsorsaker och mycket mer – för att inte glömma köttbesiktningsbyråerna och Stockholms mjölkkommission. Tänk på att det här inte är en historiebok - det är en bok från 1897 som beskriver samtiden. När historien beskrivs i boken gäller det en tid före 1800-talets slut. En hel del fina foton och teckningar ingår i kapitlet. 101 sidor. Innehåll 1. Historisk öfverblick. 2. Kommunens hälso- och sjukvårdsanordningar. (Hälsopolisen, Köttbesikningsbyråerna, Vaccinationsväsendet, Förlossningshjälp, Sinnessjukas vård m.m.) 3. Af kommunen oberoende hälso- och sjukvård i Stockholm. (Medicinalpersonalen, Hygieniska museet, Stockholms mjölkkommission, Badanstalter, Apoteksväsendet, Sjukkassor m.m.) 4. Beskrifning öfver sjukhus och vårdanstalter (Serafimerlasarettet, Sabbatsbergs sjukhus m.m.) 5. Om allmänna hälsotillståndet i Stockholm. (Uppgifter om bl.a. antal födda och döda, sjukdomar och dödsorsaker.)

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 1. - 1897. - S. 477-568

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad