Text

Stockholms hälso- och sjukvård / Klas Linroth

Hur såg Stockholms hälso- och sjukvård ut under slutet av 1800-talet? I boken Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897 finns ett kapitel om tidens hälso- och sjukvårdssituation. Här kan man läsa om stadens läkare, sjukhus, dödsorsaker och mycket mer – för att inte glömma köttbesiktningsbyråerna och Stockholms mjölkkommission. Tänk på att det här inte är en historiebok - det är en bok från 1897 som beskriver samtiden. När historien beskrivs i boken gäller det en tid före 1800-talets slut. En hel del fina foton och teckningar ingår i kapitlet. 101 sidor. Innehåll 1. Historisk öfverblick. 2. Kommunens hälso- och sjukvårdsanordningar. (Hälsopolisen, Köttbesikningsbyråerna, Vaccinationsväsendet, Förlossningshjälp, Sinnessjukas vård m.m.) 3. Af kommunen oberoende hälso- och sjukvård i Stockholm. (Medicinalpersonalen, Hygieniska museet, Stockholms mjölkkommission, Badanstalter, Apoteksväsendet, Sjukkassor m.m.) 4. Beskrifning öfver sjukhus och vårdanstalter (Serafimerlasarettet, Sabbatsbergs sjukhus m.m.) 5. Om allmänna hälsotillståndet i Stockholm. (Uppgifter om bl.a. antal födda och döda, sjukdomar och dödsorsaker.)

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 1. - 1897. - S. 477-568

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Modernt och fräscht - kylskåp och hälsopoliser
Tema

Modernt och fräscht - kylskåp och hälsopoliser

Hur gör vi för att maten inte ska bli dålig? På 1900-talet fick vi kylskåp, frys och bäst-före-datum. Men tidigare var det ett stort problem att maten snabbt blev dålig. Värme, smu…

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Protokoll från Stockholms Allmänna Sundhets Comité, 30 juli 1831

Protokoll från Stockholms Allmänna Sundhets Comité, 30 juli 1831

Serafen - stans första moderna sjukhus

Serafen - stans första moderna sjukhus

Stockholmsutställningen 1897
Tema

Stockholmsutställningen 1897

I slutet av 1800-talet pågår industrialismen för fullt i Sverige. Allmänna konst- och industriutställningen var ett sätt att visa upp teknologiska framsteg och ny design. Utställni…