Första sidan ur kapitlet Stadens allmänna byggnader
Text
Författare: Stockholms stads byggnadskontor. Stockholms stadsarkiv

Stadens allmänna byggnader / Stockholms stads byggnadskontor

Det här är en artikel från ett trebandsverk om Stockholm som gavs ut i samband med Allmänna konst- och industriutställningen 1897. Den tar upp några byggnader som stadens byggnadskontor har ansett särskilt väl värda att lyfta fram. Den första byggnaden som omtalas är Rådhuset. I artikeln berättas både om det gamla rådhuset i Gamla stan (som låg på samma plats där Börshuset nu ligger) och om det senare rådhuset vid Riddarhustorget (Bondeska palatset heter huset och fungerade som rådhus 1732-1915, numera inrymmer det Högsta domstolen). Sedan följer Öfverståthållarhuset (Tessinska palatset i Gamla stan som numera är landshövdingens residens), Börshuset, Stora tullhuset samt Saluhallen å Hötorget. Infogat i aritkeln finns foton, planer över husen och rumsförteckningar.

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 2. - 1897. - S. 130-144

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad