Foto
Fotograf: Lindahls Fotografiaffär. Stockholms stadsmuseum

Stockholmsutställningen 1897. Teater- och musikutställningen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad