Text
Författare: Jacobsson, E. A. (1839-1905). Stockholms stadsarkiv

Det nya slottet / E. A. Jacobsson

1697 förstördes slottet Tre kronor i en våldsam brand. Tur i oturen var att den bröt ut på dagen så att folk var vakna och kunde rädda sig ut. Det var naturligtvis ändå en katastrof. Bland det som brann upp fanns bland annat cirka 18 000 böcker. Samtidigt hade slottet, trots sitt pampiga yttre, länge varit väldigt förfallet invändigt. Redan 1690 hade arkitekt Nicodemus Tessin d.y. påbörjat en ombyggnad och 1692 hade en ny länga uppförts i norr. Denna var en av få delar av slottet som stod kvar efter branden. Tessins uppdrag övergick nu från ombyggnad till total nybyggnad i den då moderna barockstilen. Det blev dock en mycket utdragen historia och först 1754, många år efter Tessins död, stod det färdigt. Året efter att den här artikeln skrevs genomgick för övrigt slottet en omfattande renovering, varvid bland annat den ursprungliga, ljust gyllengula färgen, ersattes med den nuvarande mörkbruna. I slutet på artikeln finns uppgifter om de kungliga personernas bostäder i slottet från år 1754 till 1897, måttuppgifter och en förteckning över de olika rummen i slottet.

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 2. - 1897. - S. 18-41

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad