Omslag När tiden var ung
Litteraturtips
Författare: Sörenson, Ulf (f. 1950). Stockholms stadsbibliotek

När tiden var ung : arkitekturen och Stockholmsutställningarna 1851, 1866, 1897, 1909 / Ulf Sörenson

Tiden var ung, djärvare än vår egen, och trodde på en utopi i verkligheten. Och för arkitekturen utvecklades utställningarna till en fest, ett sommarlov då det mesta syntes möjligt.

Här berättas om epoken för världsutställningar i Stockholm, som börjar med en mindre utställning 1851 och slutar, enligt författaren, med Konstindustriutställningen 1909. Däremellan ägde utställningar rum 1866 och 1897, varav den sistnämnda blivit mest känd.

Utställningarna, vars syfte var att visa upp det senaste och bästa inom arkitektur och industri, beskrivs i ett långt kronologiskt svep, med insprängda fotografier, ritningar, utställningsaffischer och andra illustrationer.

Innehåll
FÖRETAL
STOCKHOLM I DEN STORA UTSTÄLLNINGSEPOKEN
FRIHETENS LÅGA HAR BÖRJAT LYSA - DE FÖRSTA UTSTÄLLNINGARNA
Paris, Marsfältet 1798
Även i andra land
I LÅNTA LOKALER OCH SÄRSKILDA ANNEXER
Från Rödbodtorget till Arvfurstens palats
För husslöjdernas förkofran - Svenska Slöjdföreningen
Första utställningen i egna annex - Stockholmsutställningen 1851
Fredrik Bloms flyttbara hus på Brunkebergstorg
DE FÖRSTA VÄRLDSUTSTÄLLNINGARNA
Kristallpalatsets enskilda historia
Arkitekturens två världar - Paris 1855
Kolonnernas tyranni - striden kring franska konstakademien
DRÖMMEN OM DEN PERMANENTA EXPOSITIONSBYGGNADEN
Sågspånspalatset - en djärv förövning i Karlstad
En man för sin tid - Adolf Wilhelm Edelsvärd
Apa efter - en fråga om stil
London 1862 - en omdiskuterad förebild
Ett palats för den moderna demokratin
FÖRSTA SKANDINAVISKA INDUSTRIUTSTÄLLNINGEN TAR FORM
Den förberedande kommittén
Oro i landet
Bättre än revolution - ståndsriksdagens avskaffande
Det otillräckliga Industripalatset - första etappen
En populär exercisplats - Karl XIII:s torg
Glädje och bekymmer - byggnaden räcker inte till
Fördubbling under bygget - huset mitt i gatan
Ernst Jacobsson i aperiets sekel - annexbyggnaden
Konflikten kring Nationalmuseum
Allmänna anvisningar
NÄR MOLINS FONTÄN BÖRJADE SPELA - KUNGSTRÄDGÅRDEN 1866
Likt ett kantrat skepp - mottagandet av Industripalatset
I gjutjärnets tid - en vaknande industri
Likasom fan hade skapat werlden - Molins fontän
I en hyggligare överrock - gårdar och annex
Valen, monitorn och Jules Verne
Tideman och Gude voro segrare - Nationalmuseum
Har jag sjelf väl spekulerat?
Expositionsbyggnaden är nu under rivning - arkitektens dröm om evigt liv
Den internationella rörelsen - En saga om båd gammel och nywulna hus
Naken gasklocka eller praktblomma - Paris 1867
Ett svenskt experimenthus
Uppbrott från pastischen? Paris 1878
1897 ÅRS GENERATION
Nya förutsättningar
Den inställda Stockholmsutställningen
Kamratgänget på Grand tour
Viollet-le-Duc - andra varvet
Om sanning och skämt i arkitekturen
Snickarn i Köpenhamn - tredje nordiska utställningen i Köpenhamn 1888
Ett mänskligt verk? Eiffeltornet i Paris 1889
Nya försök - Köpenhamn måttstock
Alla lägen prövas - från Kungsträdgården till Sibirien
Industripalatset vid Karlavägen - en utgångspunkt?
Den nya världen - Chicagos vita stad 1893
GRUNDEN LÄGGS
1897 av lokalpatriotiska
Lejonslätten - Möllers perspektiv
Arthur Thiel näringslivets garant
Första ronden till Agi Lindegren - Boberg väcker undran
Industrihallen - modern festivitas
Nordiska museet - med risk att döda
Maskinhall i trä - från ladugårdsstil till Chicagostil
Maskinhall i stål - kamratskapet prövas
Med Paris i minnet - en ny rumsform
Utställningens ingenjör - Fritz Söderbergh
Konsthallen - raffinerad och enkel
Mellan Orientens och västerlandets gudar
Att tala svenska med norrmännen
Strider i och kring konstkommittén
Pengar och åter pengar
Decauvillevagnar i ilfart - marken förbereds
DIN STAD UNDER NATTEN HAR FÖTT EN STAD
Byggnader som tankebilder
Kupolen svävar i rymden - Industrihallen
Maskinhallen - lätt och luftig
Det modernas triumf - Konsthallen
Art nouveau, jugend och det moderna genombrottet
Objets d'art - jugend och konsthantverket
Nordiska museet - Agi Lindegrens lek
Huvudentrén - nordisk äreport i trä
PAVILJONGSTADEN
Kring huvudentrén - Administrationsbyggnaden och Folkskolehuset
Turist- och sportpaviljongen
Stockholms stads paviljong
Kiosker i förskingringen
Liljekvist och Boberg som pendanger
Talande arkitektur - runt Industrihallen
Den gåtfulla paviljongen - Pegamoid
Ljuden av släggor och spett - Stenindustrins utställning
En smak av skrifkarlar
Flødeskumsarkitektur
Fontaine lumineuse och utställningen i illumination
Godt! Sa Uddman - i och kring Fiskerihallarna
Från stavkyrkornas land
Runt Skansens nya uppgång med bergbanan
Där har du Norge - Biologiska museet
Fritz Söderberghs flaggprydda viadukter över Djurgårdsvägen
Galärvarvssidan - krigsmakt och vapenindustri
Fyrens ljus
Den tunga industrin
På andra sidan Allmänna gränd
Musikhallen - störst i Norden
DAGLIGT SLAGSMÅL På STORTORGET - GAMLA STOCKHOLM
Gamla Stockholms moderna baksida - bio och röntgen
FOLKTÅGET TILL UTSTÄLLNINGEN
Stockholm i gasrör - Oscar II:s 25-årsjubileum
Rivningen - Jag önskar att det ville gå riktigt väldigt fort
Cyklonens innebörd
IN I DET NYA SEKLET
Kulmen i Paris 1900
DEN VITA STADEN
I ett andetag - minnesvisionen
Ett kyligare klimat - prins Eugens kritik
Sommarsagan - inom skyddande murar
Drömmen om livsglädje - art nouveau på utställningen
Nöjesfältet som slog ut Gröna Lund
Landsmarknaden
Fem egna hem - drömmen om trädgårdsstaden
Framgång i skuggan av storstrejken
Ordningsregler - den hårda kritiken
Dekadansen i tiden
Krigets vindar
DEN FÖRLORADE UTOPIN
Vindkast
Förkortningar
Noter
Litteratur
Bildförteckning
Register

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad