Text
Författare: Key-Åberg, Karl (1861-1927). Stockholms stadsarkiv

Stockholms industri, handel och sjöfart / Karl Key-Åberg

Stockholm låg i en avlägsen avkrok sett från medeltidens stora handelsvägar. Det mäktiga tyska Hansaförbundet ville dessutom inte veta av några konkurrenter utan försökte enligt artikelförfattaren göra Stockholm till "en tysk by". Hur bar man sig åt för att lösa dessa problem? Om det kan du läsa här. Utöver en historisk tillbakablick på Stockholms utveckling som handels- och industristad ges en utförlig och illustrerad presentation av stadens näringsliv vid tiden artikeln skrevs, 1897.

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 3. - 1897. - S. 1-59

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad