Text

Stockholms industri, handel och sjöfart / Karl Key-Åberg

Stockholm låg i en avlägsen avkrok sett från medeltidens stora handelsvägar. Det mäktiga tyska Hansaförbundet ville dessutom inte veta av några konkurrenter utan försökte enligt artikelförfattaren göra Stockholm till "en tysk by". Hur bar man sig åt för att lösa dessa problem? Om det kan du läsa här. Utöver en historisk tillbakablick på Stockholms utveckling som handels- och industristad ges en utförlig och illustrerad presentation av stadens näringsliv vid tiden artikeln skrevs, 1897.

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 3. - 1897. - S. 1-59

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Stockholmsutställningen 1897
Tema

Stockholmsutställningen 1897

I slutet av 1800-talet pågår industrialismen för fullt i Sverige. Allmänna konst- och industriutställningen var ett sätt att visa upp teknologiska framsteg och ny design. Utställni…