Foto

Industrihallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

I förgrunden Djurgårdsbrunnsviken.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Specialkatalog från Allmänna konst- och industriutställningen 1897

Specialkatalog från Allmänna konst- och industriutställningen 1897

Stockholmsutställningen 1897
Tema

Stockholmsutställningen 1897

I slutet av 1800-talet pågår industrialismen för fullt i Sverige. Allmänna konst- och industriutställningen var ett sätt att visa upp teknologiska framsteg och ny design. Utställni…

Vy över Stockholmsutställningen 1897, sedd från Djurgårdsbrunnsviken

Vy över Stockholmsutställningen 1897, sedd från Djurgårdsbrunnsviken