Text
Författare: Lemke, Harald (1855-1917). Stockholms stadsarkiv

Järnvägar / Harald Lemke

Med Stockholms järnvägshistoria börjar också Sveriges järnvägshistoria. Stockholm var det naturliga målet när man på 1850-talet påbörjade arbetet med den västra och östra stambanan. I takt med att antalet järnvägslinjer ökade kom en "hufvudbangård" (centralstation) att behövas. Den här artikeln berättar med text, bilder och statitisk om järnvägstrafikens expansion i Stockholm fram till 1897.

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 3. - 1897. - S. 580-612

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad