Text

Järnvägar / Harald Lemke

Med Stockholms järnvägshistoria börjar också Sveriges järnvägshistoria. Stockholm var det naturliga målet när man på 1850-talet påbörjade arbetet med den västra och östra stambanan. I takt med att antalet järnvägslinjer ökade kom en "hufvudbangård" (centralstation) att behövas. Den här artikeln berättar med text, bilder och statitisk om järnvägstrafikens expansion i Stockholm fram till 1897.

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 3. - 1897. - S. 580-612

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Stockholmsutställningen 1897
Tema

Stockholmsutställningen 1897

I slutet av 1800-talet pågår industrialismen för fullt i Sverige. Allmänna konst- och industriutställningen var ett sätt att visa upp teknologiska framsteg och ny design. Utställni…