Tryck: Specialkatalog Allmänna konst och industriutställningen år 1897
Text

Specialkatalog från Allmänna konst- och industriutställningen 1897

Posten innehåller en illustrerad specialkatalog över fotografiutställningen vid Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm år 1897. Katalogen, som kostade 50 öre, var tänkt som en vägledning till det fotografiska materialet samt som en minnesskrift av utställningen. I katalogen finns flera bilder från utställningen och från Stockholm.

Katalogen är framtagen på uppdrag av Fotografernas förbund, och gavs ut av Albin Roosval och Ernest Florman, Iduns tryckeri Aktiebolag. Omslaget är efter ritning av Artur Sjögren, reproducerad av Silfversparres Nya Grafiska Aktiebolag.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897

Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Industrihallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Industrihallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Interiör från industrihallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Interiör från industrihallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Interiör från industrihallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Interiör från industrihallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Konst och industriutställningen 1897. ""Gamla Stockholm"" från Djurgårdsbrunnsviken

Konst och industriutställningen 1897. ""Gamla Stockholm"" från Djurgårdsbrunnsviken

Konst och industriutställningen 1897. ""Gamla Stockholm"" under byggnad

Konst och industriutställningen 1897. ""Gamla Stockholm"" under byggnad

Konst och industriutställningen 1897. ""Gamla Stockholm"". Stereofotografi

Konst och industriutställningen 1897. ""Gamla Stockholm"". Stereofotografi

Konst och industriutställningen 1897. "Gamla Stockholm"

Konst och industriutställningen 1897. "Gamla Stockholm"

När tiden var ung : arkitekturen och Stockholmsutställningarna 1851, 1866, 1897, 1909 / Ulf Sörenson

När tiden var ung : arkitekturen och Stockholmsutställningarna 1851, 1866, 1897, 1909 / Ulf Sörenson

Skånska Gruvan, Djurgården

Skånska Gruvan, Djurgården

Stockholmsutställningen 1897
Tema

Stockholmsutställningen 1897

I slutet av 1800-talet pågår industrialismen för fullt i Sverige. Allmänna konst- och industriutställningen var ett sätt att visa upp teknologiska framsteg och ny design. Utställni…