Tryck: Specialkatalog Allmänna konst och industriutställningen år 1897
Text
Författare: Albin Roosval och Ernest Florman. Stockholms stadsarkiv

Specialkatalog från Allmänna konst- och industriutställningen 1897

Posten innehåller en illustrerad specialkatalog över fotografiutställningen vid Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm år 1897. Katalogen, som kostade 50 öre, var tänkt som en vägledning till det fotografiska materialet samt som en minnesskrift av utställningen. I katalogen finns flera bilder från utställningen och från Stockholm.

Katalogen är framtagen på uppdrag av Fotografernas förbund, och gavs ut av Albin Roosval och Ernest Florman, Iduns tryckeri Aktiebolag. Omslaget är efter ritning av Artur Sjögren, reproducerad av Silfversparres Nya Grafiska Aktiebolag.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad