Litteraturtips
Författare: Högberg, Lena (f. 1940). Stockholms stadsbibliotek

Människor kring en verkstad : Stockholm 1897 / Lena Högberg

Människor kring en verkstad är Stockholms stadsmuseums katalog för utställningen med samma namn. Den är uppbyggd kring de påhittade personerna Elin och Axel och deras liv och arbete år 1897. Texten berättar om hur förhållandena var i Stockholm vid den tiden.  Hur såg staden ut? Hur levde människorna, speciellt arbetarna? Var bodde och arbetade de? Hur såg arbetsförhållandena ut? Vad tjänade de? Vad åt de? Hur kunde en vanlig dag se ut? Boken innehåller många fotografier och andra bilder samt en sammanfattning på engelska. 72 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad