Litteraturtips

Människor kring en verkstad : Stockholm 1897 / Lena Högberg

Människor kring en verkstad är Stockholms stadsmuseums katalog för utställningen med samma namn. Den är uppbyggd kring de påhittade personerna Elin och Axel och deras liv och arbete år 1897. Texten berättar om hur förhållandena var i Stockholm vid den tiden.  Hur såg staden ut? Hur levde människorna, speciellt arbetarna? Var bodde och arbetade de? Hur såg arbetsförhållandena ut? Vad tjänade de? Vad åt de? Hur kunde en vanlig dag se ut? Boken innehåller många fotografier och andra bilder samt en sammanfattning på engelska. 72 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fabriker
Tema

Fabriker

I Stockholm fanns många olika fabriker. Till en början låg de mitt i staden, ofta nära vattnet. Med tiden har de flyttat längre ut från centrum.

Mötesfrihet och föreningsfrihet
Tema

Mötesfrihet och föreningsfrihet

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Att vi får träffa vem vi vill och bilda föreningar. Till exempel föreningar som arbetar för att förändra samhället, som politiska partier och…

Stockholmsutställningen 1897
Tema

Stockholmsutställningen 1897

I slutet av 1800-talet pågår industrialismen för fullt i Sverige. Allmänna konst- och industriutställningen var ett sätt att visa upp teknologiska framsteg och ny design. Utställni…