Text

Stockholms polis / af Hj. von Sydow

Stadsvakt, brandvakt och öfverkommisarier - Stockholmspolisens historia skildras i det här kapitlet i boken Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897.

Ett antal intressanta foton finns i kapitlet, bland annat föreställande stiliga uniformerade poliser som de såg ut när boken gavs ut i slutet av 1890-talet. 46 sidor.

Innehåll
1. Polisen före 1776.
2. Polisens omorganisation år 1776.
3. Polisen från 1776 till 1830-talet.
4. Polisens reorganisation kring midten af 1800-talet.
5. Den nuvarande polisinstitutionen.

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 1. - 1897. - S. 253-298

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Polishjälp - notis om att civila med käppar fått bistå polisen vid demonstration 1902

Polishjälp - notis om att civila med käppar fått bistå polisen vid demonstration 1902

Stockholmsutställningen 1897
Tema

Stockholmsutställningen 1897

I slutet av 1800-talet pågår industrialismen för fullt i Sverige. Allmänna konst- och industriutställningen var ett sätt att visa upp teknologiska framsteg och ny design. Utställni…