Text

Stockholms kyrkor / E. A. Jacobsson

Visste du att Gustav III hade långt framskridna planer på att jämna både Storkyrkan och Riddarholmskyrkan med marken?

Om detta och mycket annat kan du läsa i denna artikel från 1897. Här presenteras Stockholms kyrkor uppdelat i avsnitten: Medeltidskyrkor, Kyrkor från Johan III:s tid, Centralkyrkor och Moderna kyrkor.

Utdrag ur Stockholm: Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 2. - 1897. - S. 90-119

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Stockholmsutställningen 1897
Tema

Stockholmsutställningen 1897

I slutet av 1800-talet pågår industrialismen för fullt i Sverige. Allmänna konst- och industriutställningen var ett sätt att visa upp teknologiska framsteg och ny design. Utställni…