Foto

Stockholmsutställningen 1897, Gamla Stockholm