Sök

Sökresultat

39 träffar på Tryckfrihet

Tryckfrihet och yttrandefrihet
Tema

Tryckfrihet och yttrandefrihet

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Om du inte får kritisera de som har makten i landet, då är det svårt att skapa opinion, argumentera för en annan politisk uppfattning eller a…

Sverige först med tryckfrihet

Sverige först med tryckfrihet

Lars Johan Hierta stred för tryckfrihet
Tema

Lars Johan Hierta stred för tryckfrihet

Lars Johan Hierta startade tidningen Aftonbladet 1830. Han kämpade för tryckfrihet och mot de svenska myndigheternas censur av tidningar. Lars Johan Hierta var född i Uppsala 1801,…

Censurens ansikte

Censurens ansikte

1700-talets smädeskrifter

1700-talets smädeskrifter

Protester mot makten

Protester mot makten

Forsskål och yttrandefriheten

Forsskål och yttrandefriheten

Försök att omvända opinionen i frågan om Röösgren och tortur. Det höglofl. justitiae-kantzlers- embetet tillegnadt.

Försök att omvända opinionen i frågan om Röösgren och tortur. Det höglofl. justitiae-kantzlers- embetet tillegnadt.

Trompeten eller Krigsförklaring emot allt ondt

Trompeten eller Krigsförklaring emot allt ondt

Dömd till döden för högmålsbrott

Dömd till döden för högmålsbrott

Förfrågan om Anton Nyström vill vara med i Sällskapet för yttrandefrihet - brev och stadgar

Förfrågan om Anton Nyström vill vara med i Sällskapet för yttrandefrihet - brev och stadgar

Tryckfrihetsförordningen och två förgrundsfigurer

Tryckfrihetsförordningen och två förgrundsfigurer

Fria tankar om det stockholmska polisväsendet.

Fria tankar om det stockholmska polisväsendet.

Några upplysningar rörande Kongl. Theatern, tillägnade Höglofl. Konstitutions-, Stats- och Ekonomie-utskotten : 13 mars 1834

Några upplysningar rörande Kongl. Theatern, tillägnade Höglofl. Konstitutions-, Stats- och Ekonomie-utskotten : 13 mars 1834

Stimulerande Droppar för frihetsmän i allmänhet och  Stockholms Publicister i synnerhet

Stimulerande Droppar för frihetsmän i allmänhet och Stockholms Publicister i synnerhet

August Strindberg blev åtalad för hädelse mot Gud
Tema

August Strindberg blev åtalad för hädelse mot Gud

När Sverige fick tryckfrihet fanns det flera undantag. Det var till exempel förbjudet att kritisera kyrkan. 1884 kom August Strindbergs novellsamling Giftas I. Boken består a…

[Rättegångshandlingar i  tryckfrihetsmålet mot M. J. Crusenstolpe] Underdånig förklaring till Kongl.Maj:t, af Svea hof-rätt, öfver justitiae-ombudsmannens underdåniga anmärknings-memorial i fråga om behandlingen af tryckfrihets-målet rörande assessoren Crusenstolpe

[Rättegångshandlingar i tryckfrihetsmålet mot M. J. Crusenstolpe] Underdånig förklaring till Kongl.Maj:t, af Svea hof-rätt, öfver justitiae-ombudsmannens underdåniga anmärknings-memorial i fråga om behandlingen af tryckfrihets-målet rörande assessoren Crusenstolpe

August Strindberg - giftasprocessen 1884

August Strindberg - giftasprocessen 1884

Anton Nyström och Viktor Lennstrand krävde religionsfrihet
Tema

Anton Nyström och Viktor Lennstrand krävde religionsfrihet

När Sverige fick tryckfrihet fanns det flera undantag. Det var till exempel förbjudet att kritisera kyrkan. Viktor Lennstrand fick smeknamnet "Hädarynglingen". Viktor Lennstrand ha…

Lars Johan Hierta. Sjelf-biografiska anteckningar

Lars Johan Hierta. Sjelf-biografiska anteckningar

Ungsocialist grips för utdelande av flygblad julen 1913 - rapportboken

Ungsocialist grips för utdelande av flygblad julen 1913 - rapportboken

"Till Allmänheten!" Upprop i protest mot att Viktor Lennstrand dömts för religionsbrott

"Till Allmänheten!" Upprop i protest mot att Viktor Lennstrand dömts för religionsbrott

"Modige" Anton Nyström får stöd efter åtalshotad skrift - brev 1911

"Modige" Anton Nyström får stöd efter åtalshotad skrift - brev 1911

Tillfällig prislista över engelskt gummi (kondonger) - 1915

Tillfällig prislista över engelskt gummi (kondonger) - 1915

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.