August Strindberg - giftasprocessen 1884
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

August Strindberg - giftasprocessen 1884

1884 publicerades August Strindbergs novellsamling Giftas I av Albert Bonniers förlag. Novellsamlingen består av tolv noveller som på olika sätt handlar om äktenskapet.

I en av novellerna - Dygdens lön - skrev Strindberg att konfirmationen var ett bedrägeri genom att vinet och brödet beskrevs som Jesu blod och kropp när det i själva verket var "Högstedts Piccadon à 65 öre kannan” och”Lettströms majsoblater à 1 krona skålp.”

Strindberg åtalades för ”hädelse mot Gud eller gäckeri av guds ord eller sakramenten enligt § 3 mom.1 af Tryckfrihetsförordningen”.

I rättegången, den s.k. Giftasprocessen, frikändes Strindberg i Stockholms rådhusrätt den 17 november 1884.

Via länken intill kan du läsa hela rättegångsprotokollet.

Här nedan kan du läsa början av Strindbergs försvar i rådhusrätten:

”Enligt anklagelsen skulle jag ha gjort mig skyldig till brott mot T.F.: s § 3 mom 1 af följande lydelse:

Hädelse mot Gud eller gäckeri af Guds ord eller sakramenten.

Häremot vill jag till mitt försvar invända att jag icke hädat Gud, så mycket mindre som jag sjelf är Deist och nyligen lidit ett slags smälek derför att jag begabbat ateismen. Skulle med Gud menas Kristus, måste jag anmärka att förnekelsen af Kristi Guddom ej ansetts hittills som hädelse af Gud. Efesus. Så ansåg åtminstone ej den kamman som både tillsatt denna domstol och den professor i kulturhistoria hvars förnämsta merit var den berömda skriften bibelns lära om Kristus.

Gäckeri med Guds ord kan jag ej heller finna mig skyldig till, då jag ej anser mig kunna döma om hvad som är människans eller Guds ord.

Återstår gäckeri med sakramenten som i detta fall ska vara altarets sakrament. Här jag vill genast fria mig från beskyllningen för gäckeri genom att öppet förklara och vidhålla, att mitt yttrande, hvilket som brottsligt anses, icke alls är gäckeri, utan tvärtom mitt uppriktigaste allvar och som sålunda (för att anföra inledningsorden i T.F.) icke strider emot tydlig lag, gifven att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.

Hela försvaret återfinns på s.24-27 i rättegångsprotokollet.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad