Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Chefredaktör Karl Hjalmar Branting, åtalad för ”tryckfrihetsmissbruk” år 1888 - Domstolsmål

Våren 1888 publicerar tidsskriften Social-Demokraten en artikel skriven av Viktor Lennstrand som uppmanar läsaren att överge kristendomen och lämna Svenska kyrkan. Den ansvarige utgivaren för tidskriften, Karl Hjalmar Branting, åtalas för ”yttrandefrihetsmissbruk”. Åtalet leds av häradshövding August Wilhelm Bergström.

Ett av vittnena är den kände läkaren Anton Nyström. När han ska svära den kristna eden påpekar han att den inte har någon betydelse för honom då han inte är kristen. Han lovar dock att följa sitt samvete.

Vad står det i artikeln som ligger till grund för åtalet? Vilka principer står mot varandra i målet? Vilka argument förs fram från målets parter? Blir Branting fälld?

Läs Viktor Lennstrands artikel här (Transkription från Social-Demokraten nr. 9, 03/03-1888)

Via länkarna till höger kan du följa målet från början till slut.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad