Text

Fria tankar om det stockholmska polisväsendet.

Denna skrift behandlar något som var mycket aktuellt på 1810-talet, nämligen polisbrutalitet och tryckfrihet. I samhället debatterade man flitigt ett speciellt fall där polisen varit mycket brutal mot några gripna. Skrifterna om detta hade fällts i domstol. Författaren försvarar rätten att skriva negativt om ett av samhällets viktigaste institutioner som polisväsendet ändå är. Han menar att det är sunt att reagera när någon blir orättvist behandlad. Han tycker att de brutala polismännen kom allt för lindrigt undan.

Han har också åsikter om andra ting i samhället. Här får staden sig en rejäl känga när det gäller dålig renhållning, usla krogar och dåliga transporter...De "vilda" roddarmadammerna borde hållas under polisuppsikt. Svordomar och grovt språk som hörs på gatorna borde förbjudas, och så vidare. 62 sidor. Frakturstil.

PS Denna lilla skrift tycks ha råkat ut för censuren. På sidorna 30 och 53 är text borttagen och ersatt med streck.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Försök att omvända opinionen i frågan om Röösgren och tortur. Det höglofl. justitiae-kantzlers- embetet tillegnadt.

Försök att omvända opinionen i frågan om Röösgren och tortur. Det höglofl. justitiae-kantzlers- embetet tillegnadt.

Hvad är polismakt och huru öfvas den hos oss?

Hvad är polismakt och huru öfvas den hos oss?

Nå, hur går det med polis-mästaren?

Nå, hur går det med polis-mästaren?

Polisen utan slöja, eller Angifwelse hos riksens höglofl. ständers justitie-ombudsman, emot herr under-ståthållaren och riddaren Wannqwist, rörande olaga arrestering, och wåld mot oskyldige.

Polisen utan slöja, eller Angifwelse hos riksens höglofl. ständers justitie-ombudsman, emot herr under-ståthållaren och riddaren Wannqwist, rörande olaga arrestering, och wåld mot oskyldige.

Poliser och domstolar
Tema

Poliser och domstolar

Stockholm fick poliser 1776. Då bildades Överståthållarämbetet för polisärenden. Genom polisens rapporter och domstolarnas protokoll vår vi veta en hel del om historiens brott och…

Påståenden och förklaringar, angående de med seqvester belagde skrifterne: polismästaren och Valberg, eller hvem har rätt? med motto: när två tuppar om ett korn - samt polisen och pöbeln. Förestäld i frågor och svar. Ungt folk enfaldeligen att förehålla.

Påståenden och förklaringar, angående de med seqvester belagde skrifterne: polismästaren och Valberg, eller hvem har rätt? med motto: när två tuppar om ett korn - samt polisen och pöbeln. Förestäld i frågor och svar. Ungt folk enfaldeligen att förehålla.

Stockholms norra förstads westra kämnärs-rätts ransaknings- protocoll, hållna den 27 september, samt, å Smedjegården, den 9 och 11 october 1819, rörande de af länsmannen Röösgren inom nämnda häkte verkställda pinliga förhör.

Stockholms norra förstads westra kämnärs-rätts ransaknings- protocoll, hållna den 27 september, samt, å Smedjegården, den 9 och 11 october 1819, rörande de af länsmannen Röösgren inom nämnda häkte verkställda pinliga förhör.