Text
Författare: Raphael, Axel (1850-1921). Stockholms stadsarkiv

"Modige" Anton Nyström får stöd efter åtalshotad skrift - brev 1911

I det här brevet uppmuntras Anton Nyström av sin gamle vän Axel Raphael efter att ha givit ut skriften Fattigdom och barnalstring. I den propagerade han emot den nyligen införda Lex Hinke som förbjöd information om preventivmedel och risken fanns att Nyström skulle åtalas för skriften.

Nyström och Raphael var vänner av den nymalthusianska läran. Enligt nymalthusianismen skulle barnafödandet i samhället hållas på en låg nivå annars skulle arbetslöshet och fattigdom snart florera. Knut Wicksell, som omnämns i brevet, lanserade nymalthusianismen i Sverige när han propagerade för preventivmedel under ett mycket omdiskuterat tal i Uppsala 1880. 

Raphaels brev renskrivet:

Sthlm 24. III. 11

Hjärtligt tack, du modige man för din väckande skrift! Den gläder en gammal nymalthusians hjärta. Det är nu öfver 43 år sedan jag fick och äfven i en liten liten krets uttalade samma åsikter, alltså åtskilliga år före Wicksell. Jag hade endast ett par tre månader sysslat med nationalekonomi men saken var mig i alla fall solklar. Att W. kom före mig i offentligt uttalande fyllde mig [svårtytt] inte med något vemod, - det skulle då vara för att jag kände mig som en feg stackare jämförd med detta oförfärade sanningsvittne. Jag skulle wäl aldrig haft det modet att tala det ut. Och detta lika lite nu även då!

Så mycket mera beundrar jag då dig, som ännu alltjämt är samme tappre krigare som för 40 år sen. Om du också undgår åtal, så får du alla ”sedlighetsifrare” och troende öfver dig. ”Preventivmedel kan ju användas lika bra utanför som i äktenskapet! Och skulle man beröfva folk tron på att en allgod Fader, hur åsneaktigt en menniska än bär sig åt, därå ställer allt till det bästa? Och skola arbetsgifvarna tvingas att betala högre löner, när det med ett inskränkt barnafödande blir färre män som konkurrera om platserna? Os.v., o.s.v.”

Nu har jag inte tid att fortsätta; jag vill sluta med en lyckönskan till att du ännu vid snart fyllda 70 har kvar samma ungdomliga mod och entusiasm som redan karaktäriserade ditt första uppträdande för dina idéer. Måtte det åtfölja äfven ditt allra sista!

Din gamle vän
Axel Raphael

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad