Text
Författare: Hierta, Lars Johan (1801-1872), Wieselgren, Harald. Utbildningsförvaltningen

Lars Johan Hierta. Sjelf-biografiska anteckningar

Lars Johan Hierta (1801-1872) växte upp i Uppsala men från och med 1830-talet till sin död var han en av Stockholms kändaste profiler. Mest berömd är han för att ha grundat Aftonbladet 1830. Här beskriver han sitt livs bana och hur han varit en förkämpe för tryckfrihet och demokratiska reformer.

Sammanfattning av innehållet:

Harald Wieselgren introducerar denna utgåva och berättar kort om Lars Johan Hiertas gärning. s. III-VI.

Hierta beskriver sin tidiga barndom och familjens umgängeskrets. s. 2-4.

Uppväxt och utbildning (med bl.a. en diskussion om vad som är god pedagogik) s. 5-17.

Tidningar på 1820-talet. Hierta berättar om vilka tidningar som fanns och beskriver hur pressen fr.o.m. 20-talet allt mer självständigt börjar granska "landets offentliga ärender". s. 17-26

Hierta och M. J. Crusenstolpe lyckas lansera en Riksdagstidning under 1828-1830 års Riksdag. s. 26-27.

Hierta beskriver hur pressens frihet minskar när flera tidningar hamnar i beroendeställning till statsmakten. s.27-31.

Den s.k. indragningsmakten - rätten för regeringen att dra in vissa publikationer - bibehålls, enligt Hierta, på Riksdagen 1830 efter att ledamöter ur bondeståndet mutats. s. 31-32.

Aftonbladets grundande s. 32-37.

Aftonbladets tidiga historia, pressfrihetens utveckling och demokratitankens framåtskridande m.m. s. 37-53.

De riksdagsförslag Hierta arbetat för som tjänsteman och riksdagsman (t.ex. upphävande av spöstraff och avskaffande av kyrkoplikt). s. 53-81.

Hierta beskriver sin företagsverksamhet som boktryckare, bokförläggare och fabriksidkare och ger sin syn på hur man bör behandla sina anställda. s. 81-87.

Utgivarens noter. Det förekommer några få faktafel i Hiertas text som Wieselgren kommenterar här. s. 88.

Hiertas text är skriven 1863 efter en förfrågan av Wieselgren som då hade ansvar för Svenskt biografiskt lexikon. Den här utgåvan kom 1901 med anledning av 100-årsfirandet av Hiertas födelse.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad