Bildkonst
Konstnär: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Vägra mönstra! Vägra mobilisera! Köttmarknad - affisch beslagtagen av polisen 1913

Den här affischen som propagerar mot den allmänna värnplikten har med all sannolikhet producerats av ungsocialisterna. Texten lyder: 

"Kamrater, arbetare!

Skolen I godvilligt låta slaktstämpla er av statens lärare i mördarekonsten, för att sedan offras som slaktboskap för de rikas fosterland?
Den egendomslöse arbetaren är fosterlandslös. Hans fiende är icke den fattige ryske bonden utan den rike svenske utsugaren och kapitalisten.
Handla därefter, kamrater!
Vägra mönstra! Vägra mobilisera!

MILITÄRKOMMITEN."

Det här exemplaret av affischen är inklistrat i polisens bok över med kvarstad belagda trycksaker. Polisen beslagtog alltså dessa affischer. En hel del exemplar hann dock spridas dessförinnan. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad