Bildkonst

Vägra mönstra! Vägra mobilisera! Köttmarknad - affisch beslagtagen av polisen 1913

Den här affischen som propagerar mot den allmänna värnplikten har med all sannolikhet producerats av ungsocialisterna. Texten lyder: 

"Kamrater, arbetare!

Skolen I godvilligt låta slaktstämpla er av statens lärare i mördarekonsten, för att sedan offras som slaktboskap för de rikas fosterland?
Den egendomslöse arbetaren är fosterlandslös. Hans fiende är icke den fattige ryske bonden utan den rike svenske utsugaren och kapitalisten.
Handla därefter, kamrater!
Vägra mönstra! Vägra mobilisera!

MILITÄRKOMMITEN."

Det här exemplaret av affischen är inklistrat i polisens bok över med kvarstad belagda trycksaker. Polisen beslagtog alltså dessa affischer. En hel del exemplar hann dock spridas dessförinnan. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Albert Jensen - ”Låt ryssen ta oss!” 1914

Albert Jensen - ”Låt ryssen ta oss!” 1914

Du skall icke mörda! [Affisch beslagtagen av polisen 1914]

Du skall icke mörda! [Affisch beslagtagen av polisen 1914]

Proklamation till Sverges värnpliktsskyldige ungdom - Ungsocialistiska Militärkomitén

Proklamation till Sverges värnpliktsskyldige ungdom - Ungsocialistiska Militärkomitén

Värnpliktige Sjögren efterspanad - polisrapport 1914

Värnpliktige Sjögren efterspanad - polisrapport 1914

Zäta Höglund och andra pacifister hamnade i fängelse
Tema

Zäta Höglund och andra pacifister hamnade i fängelse

När Sverige har haft värnplikt har det varit ett brott att vägra göra militärtjänst. Pacifister som inte vill vara en del av krigsmakten har kunnat få fängelsestraff.