Text
Författare: Lindeberg, Anders (1789-1849). Stadsmuseet i Stockholm

Några upplysningar rörande Kongl. Theatern, tillägnade Höglofl. Konstitutions-, Stats- och Ekonomie-utskotten : 13 mars 1834

Denna skrift är författad av Anders Lindeberg på 1830-talet. Det är skrivet som ett protestbrev. Han var arg på kungen för att han inte fick starta en teater. Det var nämligen så att man var tvungen att ansöka om tillstånd för att starta en teater.

I skriften finns dessa meningar: Vi hava idag den 13 mars. I dag är ett fjärdedels sekel förflutet, sedan en svensk konung störtades från sin tron, för att han illa vårdat sitt lands intressen. För detta yttrande dömdes han till döden för majestätsbrott. Vid denna tid kunde man inte skriva så, även om det på papperet fanns tryckfrihet. Karl XIV Johan var rädd att bli den andre kungen som blev avsatt.

Vad hände med Anders Lindegren? Karl XIV Johan firade jubileum som Sveriges regent genom att släppa alla politiska fångar. Därför slapp han undan sitt dödsstraff. År 1842 bröts teatermonopolet. Samma år startade han en teater kallad "Nya teatern".
32 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad