Kollage av riksdagens beslut om religionsfrihet 1779, foto på läsande barn i Sveriges första skola för romer och porträttbild av de samiska rättighetskämparna Elsa Laula, Torkel Tomasson Stemp och Johan Enok Nilsson
Kollage: Riksdagsbeslutet om religionsfrihet 1779, Stockholms stadsarkiv. Pojke som läser i familjen Taikons skola för romer 1943. Foto: Ericsson (SvD), Stadsmuseet i Stockholm, De samiska rättighetskämparna Elsa Laula, Torkel Tomasson Stemp och Johan Enok Nilsson 1904. Stockholms stadsarkiv

Medborgerliga rättigheter i ett demokratiskt samhälle

I det här lektionsförslaget resonerar eleverna om vad som krävs för ett fungerande demokratiskt samhälle, och hur demokratiskt Sverige är idag.

Lärarhandledning för:

Till dig som är lärare

Det här lektionsförslaget bygger på sidorna 10-11 i tidningen HISTORISKT MAGASIN: Demokratins genombrott som Stockholmskällan gav ut 2021. Läs mer om magasinet och beställ ett eget exemplar.  Du kan också ta del av innehållet och ytterligare material på Stockholmskällan i temat Kampen för mänskliga rättigheter.

Tema Kampen för mänskliga rättigheter.png SKHM2-Titelsida lågupplöst.jpg

Låt eleverna fundera enskilt över frågorna och sedan diskutera i mindre grupper. Avsluta med gemensamt samtal i klassen. Avsluta övningen med enskild skriftlig reflektion.

Arbeta med Globala målen

Det här lektionsförslaget anknyter till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Uppgiften kan kopplas till mål 10: Minskad ojämlikhet. Läs mer på Globala målens webbplats

Till dig som är elev

Läs sidorna 10-11 om medborgerliga rättigheter i Historiskt Magasin: Demokratins genombrott.

1. Fundera:

  • Vad krävs för att demokratin ska fungera i ett samhälle?
    Vad måste du som medborgare ha rätt att göra för att demokratin ska fungera?

2. Reflektera:

  • Vad har det för betydelse för demokratin att kvinnor fick börja studera vid universitet 1873?
  • Vad har det för betydelse för demokratin att homosexualitet blev tillåtet 1944?
  • Vad behövs mer än yttrandefrihet, tryckfrihet och föreningsfrihet för att demokratin i ett samhälle ska fungera?

3. Diskutera:

  • Har alla medborgare i Sverige jämlika förutsättningar att delta i det demokratiska samhället idag?

Uppdaterad