Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

[Rättegångshandlingar i tryckfrihetsmålet mot M. J. Crusenstolpe] Underdånig förklaring till Kongl.Maj:t, af Svea hof-rätt, öfver justitiae-ombudsmannens underdåniga anmärknings-memorial i fråga om behandlingen af tryckfrihets-målet rörande assessoren Crusenstolpe

Här förklarar de inblandade i domstolsmålet mot Magnus Jacob Crusenstolpe hur de har resonerat när det gäller det utdömda straffet. En juridisk text, alltså.

Crusenstolpe var från början mycket vänligt sinnad mot kungen. Men efter att ha varit inblandad i en ekonomisk konkurs och blivit bysatt (satt i häkte) så växte hans bitterhet mot kungen. I sina skrifter skrev han negativa saker om monarken, men eftersom det var förbjudet så var han tvungen att linda in kritiken genom att vara satirisk eller att komma med antydningar.

Dessa försiktighetsåtgärder hjälpte inte utan han blev åtalad för majestätsbrott. Han sattes i fängsligt förvar i Södra stadshuset. Hovrätten anser att han ska dömas till "tre års fängelse å fästning". Domarna diskuterar på vilka grunder de har kommit fram till att Crusenstolpe ska fällas.

1838 var ett oroligt år; domen mot Magnus Jacob Crusenstolpe utlöste uppror på gatorna. Folkmassor demonstrerade utanför stadshuset och en person sköts ner av polisen. Crusenstolpe blev senare förflyttad till Vaxholm.
28 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad