Sök

Sökresultat

152 träffar på Stormaktstiden

Generalfaktorikontoret / Åke Abrahamsson

Generalfaktorikontoret / Åke Abrahamsson

Riksbanken

Riksbanken

Stadshuset på Södermalm

Stadshuset på Södermalm

Carlberg (Karlbergs slott)

Carlberg (Karlbergs slott)

Riddarhuset mot staden

Riddarhuset mot staden

[Utdrag av lagar från tänkeböckerna på 1600-talet] Extract uthaff stadzens tänckeböker på åthskillige stadgar.

[Utdrag av lagar från tänkeböckerna på 1600-talet] Extract uthaff stadzens tänckeböker på åthskillige stadgar.

Borghmästare och Rådhz stadga öfwer köphandelen uthi Stockholm.

Borghmästare och Rådhz stadga öfwer köphandelen uthi Stockholm.

Ordning för fohrmän och herbergerare.

Ordning för fohrmän och herbergerare.

Stadhga för bryggiare-embetet, och huru med thesz ööl-proff och taxa hålles skal, jemwäl krögarna som thet kannetals försälia,...

Stadhga för bryggiare-embetet, och huru med thesz ööl-proff och taxa hålles skal, jemwäl krögarna som thet kannetals försälia,...

Om lööst partij.

Om lööst partij.

Runt kvarteren Cepheus och Cassiopea / Frans De Brun

Runt kvarteren Cepheus och Cassiopea / Frans De Brun

Skulpturerna på Riddarhusets tak: en ikonologisk studie / Monica Eriksson

Skulpturerna på Riddarhusets tak: en ikonologisk studie / Monica Eriksson

Thet hälsosamste rådet i lijfstijden christeligen fattat, på döds-sängen saligen practicerat, i döden berömligen effter lemnat, aff then hög-wälbohrne grefven, frijherren och herren, herr Gustav Adolph De la Gardie ... Anno 1695 den 20 october...

Thet hälsosamste rådet i lijfstijden christeligen fattat, på döds-sängen saligen practicerat, i döden berömligen effter lemnat, aff then hög-wälbohrne grefven, frijherren och herren, herr Gustav Adolph De la Gardie ... Anno 1695 den 20 october...

1674 års karta över Katarina församling (från år 1916)

1674 års karta över Katarina församling (från år 1916)

Elsa Erichsdotter mördad 1635 – eller inte?

Elsa Erichsdotter mördad 1635 – eller inte?

Vattenkastare från palatset Makalös.

Vattenkastare från palatset Makalös.

Solur från 1600-talet.

Solur från 1600-talet.

Ordning och stadga, hwar effter alle the, som tänckia niuta genomfarten i then nybygde slysan imellan Södermalm och staden, sigh hafwa at effterrätta, såsom ock hwad elliest thervthinnan böör vthi acht tagit warda.

Ordning och stadga, hwar effter alle the, som tänckia niuta genomfarten i then nybygde slysan imellan Södermalm och staden, sigh hafwa at effterrätta, såsom ock hwad elliest thervthinnan böör vthi acht tagit warda.

1700 / text: Elisabeth Brenning

1700 / text: Elisabeth Brenning

Utsikt av den mycket sköna Kungsträdgården i Stockholm från norr

Utsikt av den mycket sköna Kungsträdgården i Stockholm från norr

Riddarhuset från Mälaren

Riddarhuset från Mälaren

Ulrika Eleonora kyrka i västra förstaden

Ulrika Eleonora kyrka i västra förstaden

Seved Bååts palats i Stockholm från väster

Seved Bååts palats i Stockholm från väster

Fabian Wredes palats på Norrmalm i Stockholm

Fabian Wredes palats på Norrmalm i Stockholm

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.