Text
Författare: Kungl. Maj:t (1664-08-30). Stadsmuseet i Stockholm

Kongl. May.tz Stadga och Påbudh, Öfwer åthskillige Oordningars affskaffande, vthi Klädedrächter, så hoos Adel, som andre Ståndz Personer här i Rijket.

Här förbjuder de styrande alla adelspersoner att klä sig överdrivet pråligt. Dyrbara material som guld, silver, glas och spets får inte ingå i klädedräkten. Detta för att inte utmana "guds vrede". Även om man menade allvar med den religiöst betonade förmaningen var orsaken nog snarare ekonomisk. Man ville inte att adeln skulle slösa sina pengar på imoprterade varor. Istället skulle svensktillverkade material användas.

Den som inte åtlyder får böta. Alla ska dock få god tid på sig att bättra sig - bestämmelserna träder inte i kraft förrän den 24 juni 1665. Det är nästan ett år tills dess!

Kungörelsen är underskriven av drottning Hedvig Eleonora (1636-1715). Hon var med och styrde landet tills sonen, Karl XI (1655-1697) blev myndig år 1672. 6 sidor. Frakturstil.

PS. Bokstäverna "L. S." är latin och är en förkortning för "Locus Sigilli". Det betyder ungefär "plats för sigill". Just där satte man sigillet, som var ett avtryck i (rött) vax eller lack, och som visade att brevet var giltigt och godkänt av kungen (eller drottningen).

Uppdaterad