Litteraturtips
Författare: Giertz, Per (f. 1939). Stockholms stadsbibliotek

Ur Stockholms historia / Per Giertz

Vill du ha en snabblektion i Stockholms historia? I Stockholm : en bok om den moderna storstadens miljöer, historia och människor finns ett kapitel som börjar med att beskriva Stockholms allra tidigaste historia från 1200-talet, därefter medeltiden med dess byggnader och vardagsliv, stormaktstidens förvandling av stadens utseende, yrken och samhällsklasser, 1700-talet med dess Bellmansvisor, tiden för industrialismen och slutligen sekelskiftet 1900.

En intressant detalj är den lilla kartan i avsnittet om stormaktstiden där palats från den tiden är utsatta. Bra är också översikten över vilka byggnadsstilar som var populära från 1880-talet till 1920-talet, då många olika trender hann komma och gå. Kartan och byggnadsstilsöversikten hjälper dig att gå ut och se det historiska Stockholm i dagens Stockholm. 20 sidor.

Utdrag ur Stockholm: en bok om den moderna storstadens miljöer, historia och människor. - 1983. - S. 10-29

Uppdaterad