Karta över Kungliga slottet med omgivningar, 1680-tal
Karta

Karta över Kungliga slottet med omgivningar, 1680-tal

Denna karta av stadsingenjör Johan Holm från 1680-talet finns i två olika versioner. En förvaras i Stockholms stadsarkiv och en i Krigsarkivet.

De två kartorna överensstämmer i hög grad men på Krigsarkivets karta har en planerad ny sträckning av Norrbro ritats in. Dessutom har någon antecknat "Desein af den Nya stora gatan" på en projekterad gata norrut från Norrmalmstorg (nuvarande Gustav Adolfs Torg). En ny och mer praktfull Norrbro - och en paradgata i nordlig riktning - planerades av ämbetsborgmästaren Jean de la Vallée vid denna tid och det är möjligt att kartan i Krigsarkivet utgjorde hans planeringsunderlag. På ena bilden jämförs området omkring Norrbro på de två kartorna.

En Norrbro med den sträckning som visas på n av bilden blev inte verklighet förrän 1805 då den nuvarande bron öppnades för trafik. 

Den äldsta versionen är den som förvaras i Stockholms stadsarkiv och som har daterats till 1680-talet. Krigsarkivets version har dateringen 1689. I Stadsarkivet finns även en kopia från 1757 av stadsingenjör Magnus Torslundh. Till den äldsta kartan finns dessutom en PDF med kommentarer om ett antal fastighetsägare inlagda av förste arkivarie Bo Elthammar vid Stockholms stadsarkiv.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Gustav Adolfs Torg : en central plats i stadens historia / [Klas Lundkvist]

Gustav Adolfs Torg : en central plats i stadens historia / [Klas Lundkvist]

Norrbro och Strömparterren / [Klas Lundkvist]

Norrbro och Strömparterren / [Klas Lundkvist]