Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Stockholm : en bok om den moderna storstadens miljöer, historia och människor

Det här är en översiktsbok om Stockholm – om dess historia, förorter, energi och vatten, kultur, arbetsliv med mera. Innerstaden beskrivs i ett särskilt kapitel där fyra författare har skrivit om varsin del av stan på ett personligt sätt. Där står till exempel att Östermalms gator är som trivsamma vardagsrum, men att Vasastaden är en bortglömd stadsdel utan själ! Vad tycker du?

Man får förstås tänka på att boken kom ut på 1980-talet och att vissa saker har förändrats sedan dess, men mycket av innehållet är fortfarande aktuellt. I slutet av boken finns några diskussionsfrågor till varje kapitel.

Innehåll
STOCKHOLM – VATTEN OCH ÖAR
UR STOCKHOLMS HISTORIA
Den medeltida staden
Stormaktstiden
1700-talet
Industrialismen
Stockholms hus – historia i nutiden
Stockholm år 1900
YTTERSTAD OCH FÖRORTER
Från småstad till storstad
ENERGI OCH VATTEN
ATT RESA I STOCKHOLM
FYRA FÖRFATTARE OM MALMARNA
Söder – myt och verklighet
Kungsholmen blues
Vastastan – stadsdel på mellanhand
På Östermalm är gatorna som trivsamma vardagsrum
GENOM MAKTENS CENTRUM
KULTURENS STOCKHOLM
FÖRVALTNING OCH POLITIK
Stockholms markpolitik
ARBETSLIV OCH ARBETSMARKNAD
UTBILDNINGSSTADEN
IDROTT OCH FRILUFTSLIV
Supportern
STOCKHOLMS SKÄRGÅRD
TURISTSTADEN
HANDLEDNING FÖR STUDIECIRKLAR

Uppdaterad