Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm. Stockholms stadsmuseum

[Regler för hur handelsfartygen får ankra i Stockholms hamnar] Omslagh, om lastagie platzerne i Stockholm.

Denna förordning förbjuder skeppare att angöra stadens kajer med tomma skepp. Dessa tar då upp plats för andra båtburna som tänker lossa varor och sälja dessa.
2 sidor. Frakturstil.

Uppdaterad