Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm. Stadsmuseet i Stockholm

[Regler för hantverksskråna riktade till deras ledare från stadens styrelse] Instruction och underrättelse, hwarefter Åldermännerne och Bijsiittierne uthi köphandels gillen skola sit antagne åldermanne och bijsittiare embete förrätta.

Stadens styrelse uppmanar här åldermännen (ledare för ett hantverksskrå eller gille) bland annat att inga lärlingar (drängar) tillåts att bedriva handel innan de har tjänstgjort hos en mästare i sex år. Det är viktigt att se till att man bara sysslar med det hantverk som det egna skrået har tillåtelse att utöva. Åldermännen ska dessutom se till att att hantverkarna arbetar med kvalitet som ledstjärna. Inget fusk alltså! 4 sidor. Frakturstil.

Utdrag ur Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad