Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm (1640-12-09). Stockholms stadsmuseum

Stadhga för bryggiare-embetet, och huru med thesz ööl-proff och taxa hålles skal, jemwäl krögarna som thet kannetals försälia,...

I denna stadga informeras medlemmarna i bryggarämbetet (ett slags skrå för öltillverkare och ölfölsäljare) vilka regler som gäller för de obligatoriska ölprovningarna. En särskild provare bestämde ölets kvalitet och styrka. Alkoholstyrkan och kvaliteten avgjorde priset på ölet. 4 sidor. Frakturstil.

Utdrag ur Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Uppdaterad