Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm. Stockholms stadsmuseum

[Utdrag av lagar som gäller i Stockholm och övriga landet på 1600-talet] Extract. På någre förnemlige puncter i Sweriges lagh och Stockholms stadz statuter, allom både inlänskom och fremmandom til rättelse.

69 lagar som invånarna måste rätta sig efter. De innehåller allt ifrån byggbestämmelser till lagar som rör handelsidkande. 10 sidor. Frakturstil.

Uppdaterad