Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm (1642-09-28). Stadsmuseet i Stockholm

Ordning och stadga, hwar effter alle the, som tänckia niuta genomfarten i then nybygde slysan imellan Södermalm och staden, sigh hafwa at effterrätta, såsom ock hwad elliest thervthinnan böör vthi acht tagit warda.

Den första slussen på denna plats tillkom på 1640-talet. Denna Ordning och stadga är alltså tillkommen när den är helt ny. Man informerar här att slussen öppnas fyra gånger dagligen. Att olika avgifter för inpassering måste betalas. Man förbjuder vandalisering, exempelvis stenkastning, mot anläggningen. Till sist varnas också allmänheten för att vara våldsam mot slussvakten. Böter väntar den som inte lyder ordningsreglerna. Intressant är att slussen kallas "slysan" (se titeln), 1600-talets variant av ordet. 3 sidor. Frakturstil.

Utdrag ur Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad