Sök

Sökresultat

46 träffar på Bränder

Britta brändes till döds / text: Anna Seidevall-Byström

Britta brändes till döds / text: Anna Seidevall-Byström

"At Sanct Cathrina och ther af förlorat hatten" - om kyrkor som brunnit i Stockholm / Monica Eriksson

"At Sanct Cathrina och ther af förlorat hatten" - om kyrkor som brunnit i Stockholm / Monica Eriksson

Stockholm. Måndagen den 15 innewarande, kl. 3/4 till 5 om morgonen, utbrast en häftig eldswåda uti Kongl. Kammar-rättens hus på Riddarholmen...

Stockholm. Måndagen den 15 innewarande, kl. 3/4 till 5 om morgonen, utbrast en häftig eldswåda uti Kongl. Kammar-rättens hus på Riddarholmen...

Slottsrätten sammanträder efter den stora slottsbranden den 7 maj 1697

Slottsrätten sammanträder efter den stora slottsbranden den 7 maj 1697

Eldsvådan på Blasieholmen : poëm : säljes till förmån för de brandskadade i Norrköping

Eldsvådan på Blasieholmen : poëm : säljes till förmån för de brandskadade i Norrköping

Eldsvådorna fascinerade folket

Eldsvådorna fascinerade folket

Lif och död eller branden vid Glasbruksgatan år 1840

Lif och död eller branden vid Glasbruksgatan år 1840

[Skönlitterär berättelse om branden i Tyskbagarbergen 1818] Satans jämmerliga graserande wid Tyskbagarsbergen, julaftonen, det märkwärdiga året 1818.

[Skönlitterär berättelse om branden i Tyskbagarbergen 1818] Satans jämmerliga graserande wid Tyskbagarsbergen, julaftonen, det märkwärdiga året 1818.

Eldsvådor  / Claes Lundin, August Strindberg

Eldsvådor / Claes Lundin, August Strindberg

Fotograf Axel Swinhufvuds gåva / Rolf Söderberg

Fotograf Axel Swinhufvuds gåva / Rolf Söderberg

Stockholms brandväsen / B. Hollsten

Stockholms brandväsen / B. Hollsten

[Minnestal med anledning av den stora branden 1751] Wåd-elds minne, öfwer then olyckeliga elden i Stockholm, som upkom i St. Clarae församling, och igenom then starcka nordan-stormen gick öfwer Riddare-fjärden til Söder-malm, then 8 junii 1751.

[Minnestal med anledning av den stora branden 1751] Wåd-elds minne, öfwer then olyckeliga elden i Stockholm, som upkom i St. Clarae församling, och igenom then starcka nordan-stormen gick öfwer Riddare-fjärden til Söder-malm, then 8 junii 1751.

Brand på Torkel Knutssonsgatan 29 den 10 juli 1906

Brand på Torkel Knutssonsgatan 29 den 10 juli 1906

Gravfältet - Ålstensängen

Gravfältet - Ålstensängen

Gravfältet i naturreservatet Kyrksjölöten och Ryssmuren

Gravfältet i naturreservatet Kyrksjölöten och Ryssmuren

Gravfält i Eneby

Gravfält i Eneby

Dödsfall, skvaller, nybyggen och väder : ur en stockholmskas dagbok / artikelförfattare: Elisabeth Brenning

Dödsfall, skvaller, nybyggen och väder : ur en stockholmskas dagbok / artikelförfattare: Elisabeth Brenning

Kamratföreningen Röde Hanen, Stockholmsbilder. (Brandkåren)

Kamratföreningen Röde Hanen, Stockholmsbilder. (Brandkåren)

Gravfält (Lunda och Skesta byar)

Gravfält (Lunda och Skesta byar)

Järnåldersgravar vid Nytorp

Järnåldersgravar vid Nytorp

Kongl. maj:ts nådige Resolution, Uppå Garfwarnes J. Rahms, Olof Beckmans, Eric och Lars Zetheliers, Peter Linds, Anders Åkermans och Carl Degermans underdånige gemensamme Supplique. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 27. junii 1750.

Kongl. maj:ts nådige Resolution, Uppå Garfwarnes J. Rahms, Olof Beckmans, Eric och Lars Zetheliers, Peter Linds, Anders Åkermans och Carl Degermans underdånige gemensamme Supplique. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 27. junii 1750.

Elden är lös! / Claës Lundin

Elden är lös! / Claës Lundin

"Upgift, huruledes Wåd-Eldar Skola Släckas, At De ej tilfoga så stor skada" 1775

"Upgift, huruledes Wåd-Eldar Skola Släckas, At De ej tilfoga så stor skada" 1775

Blixtnedslaget i Riddarholmskyrkan 1835

Blixtnedslaget i Riddarholmskyrkan 1835

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.