Text

Brand på Torkel Knutssonsgatan 29 den 10 juli 1906

Det här är ett exempel på en veckorapport från Stockholms brandförsvar. Den gäller för den andra veckan i juli 1906. En av bränderna den veckan skedde på Torkel Knutssonsgatan 29: "Tisdag 10 juli. Johannes, Katarina, Maria och Rådstugans stationer utryckte kl. 3.20 e.m. på anmälan af enskild person. Om eld Torkelknutssonsgatan 29. Wid framkomsten stod hela nämnda under inredning varande 5 våningars hus i full brand, hvarjemte genom hettan antändes vindarne till husen N. 16 A och B Torkelknutssonsgatan, N 9 Krukmakaregaten och N 49 Hornsgatan. Elden begränsades till nämnda egendomar och släcktes elden med 2 slangledningar från Sjöångsprutan St Erik, 7 ledningar från 3 ångsprutor och 8 från brandposter. Under arbetet erhöll befäl och manskap mindre skador."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kamratföreningen Röde Hanen, Den stora branden på söder 1906

Kamratföreningen Röde Hanen, Den stora branden på söder 1906

Kamratföreningen Röde Hanen, Kungen på brandplatsen 1906

Kamratföreningen Röde Hanen, Kungen på brandplatsen 1906