Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Brand på Torkel Knutssonsgatan 29 den 10 juli 1906

Det här är ett exempel på en veckorapport från Stockholms brandförsvar. Den gäller för den andra veckan i juli 1906. En av bränderna den veckan skedde på Torkel Knutssonsgatan 29: "Tisdag 10 juli. Johannes, Katarina, Maria och Rådstugans stationer utryckte kl. 3.20 e.m. på anmälan af enskild person. Om eld Torkelknutssonsgatan 29. Wid framkomsten stod hela nämnda under inredning varande 5 våningars hus i full brand, hvarjemte genom hettan antändes vindarne till husen N. 16 A och B Torkelknutssonsgatan, N 9 Krukmakaregaten och N 49 Hornsgatan. Elden begränsades till nämnda egendomar och släcktes elden med 2 slangledningar från Sjöångsprutan St Erik, 7 ledningar från 3 ångsprutor och 8 från brandposter. Under arbetet erhöll befäl och manskap mindre skador."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad