Text
Författare: Dahlgren, Carl Fredric (1791-1844). Stadsmuseet i Stockholm

Eldsvådan på Blasieholmen : poëm : säljes till förmån för de brandskadade i Norrköping

Poesi över branden på Blasieholmen den 12 juni 1822. Skriften skrevs samma år som eldsvådan ägde rum. Branden på Blasieholmen förstörde bland annat kyrkan Holmkyrkan. Holmkyrkan hade gett namn åt Kyrkholmen, den del av Blasieholmen där Nationalmuseum idag ligger.

”…Ty bland grus och böljande rök, som hvirvlande ilar,
Tårögd min blick på ramlade tak och boningar hvilar,
Se hur till stoft allt blifver, som är af menniskohänder,
Se af palats och kojor blitt qvar grushögar och bränder..”

11 sidor.

Uppdaterad