Text
Författare: Wargentin, Christina Juliana (1757-1825), Brenning, Elisabeth (f. 1952). Stadsmuseet i Stockholm

Dödsfall, skvaller, nybyggen och väder : ur en stockholmskas dagbok / artikelförfattare: Elisabeth Brenning

Christina Juliana Wargentin levde i Stockholm. Hon tycks ha fört ett ganska stillsamt liv, men umgicks i borgarklassens högre skikt. Många dagboksnotiser handlar om staden - de nya broarna och vägarna, som hon tycker är kostsamma. Hon skriver om bränder och katastrofer och rapporterar väderleken. Arvet från fadern märks i notiser om vetenskapliga upptäckter. Fadern var astronom.
8 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Blick : Stockholm då och nu / Stockholms stadsmuseiförvaltning. 2. - 2005. - S. 28-35

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad