Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholm. Måndagen den 15 innewarande, kl. 3/4 till 5 om morgonen, utbrast en häftig eldswåda uti Kongl. Kammar-rättens hus på Riddarholmen...

Den här artikeln berättar om branden som bröt ut klockan 5 på morgonen den 15 november 1802. Det är i Kammarrättens hus på Riddarholmen som den farliga elden får sitt fäste. Kungen själv tar befälet och leder arbetet med eldsläckningen.

På 1800-talet utbröt flera stora bränder. Husen stod tätt och byggdes för det mesta av trä. Levande ljus användes för att lysa upp bostäderna. Öppna spisar tjänade både som värmekälla och för matlagning. Man kan förstå att det var lätt att orsaka en brand. Det är först mot slutet av 1800-talet som man börjar få elektriskt ljus och gjutjärnsspisar. Artikel tagen ur "Inrikes tidningar", nr 129. Frakturstil. 2 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad