Läs skylten
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Vårdtornet vid Brunkeberg

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt i garaget under Gallerian i kvarteret Trollhättan)

Under medeltiden delades Norrmalm av den höga grusåsen, Brunkeberg, då cirka 20 meter högre än nuvarande Brunkebergstorg. På sidorna om Brunkebergsåsen löpte de två Sträckegatorna, landsvägarna genom staden.

Under 1600-talet fanns stadens vårdtorn på Brunkeberg. Tornet var placerat på södra delen av nuvarande Brunkebergstorg. Från tornet hade man god utsikt över staden och kunde se om någon eldsvåda brutit ut. Med hjälp av signaler, klockklang, flaggor på dagarna och lyktor på nätterna kunde man visa var det brann.

Tornväktaren kallades allmänt under 1700-talet för "Jeppe på berget" efter Holbergs komedi med samma namn, om vilket Carl Michael Bellman skaldade i en av sina epistlar.

Intill vårdtornet fanns också tre kanoner som användes vid kungliga festligheter.

Namnet Brunkeberg är också starkt förknippad med slaget vid Brunkeberg 10 oktober 1471, då Sten Sture d.ä. besegrade danskarna.

Brunkebergsåsen som använts som grustäkt sedan medeltiden krympte och tornet kom därmed till slut att stå på yttersta branten. År 1769 flyttade man tornväktaren till Klara kyrka och det gamla vårdtornet revs. I samband med detta överförde man klockan till Klara kyrka.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad