"Upgift, huruledes Wåd-Eldar Skola Släckas, At De ej tilfoga så stor skada" 1775.
Text

"Upgift, huruledes Wåd-Eldar Skola Släckas, At De ej tilfoga så stor skada" 1775

1700-tals pseudonymen Philopater argumenterar mot att använda vatten vid släckningen av eldsvådor.

Bättre är att använda kulor med "med et slags pulfwer" eller "fin mosand".

Det ömar mig, at så mycket ondt tillfogas menniskor, igenom okunnighet, om Eldens släckande, som dock kunde hindras, och wil jag ej hafwa del, uti så mycket Folks olyckor”, avslutar Philopater sitt 3-sidor långa alster.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bränder / Niklas Ericsson

Bränder / Niklas Ericsson

Eldsvåda på Södermalm

Eldsvåda på Södermalm

[Bestämmelser för stadens brandförsvar] Brand Ordningh för Stockholms Stadh

[Bestämmelser för stadens brandförsvar] Brand Ordningh för Stockholms Stadh

[Minnestal med anledning av den stora branden 1751] Wåd-elds minne, öfwer then olyckeliga elden i Stockholm, som upkom i St. Clarae församling, och igenom then starcka nordan-stormen gick öfwer Riddare-fjärden til Söder-malm, then 8 junii 1751.

[Minnestal med anledning av den stora branden 1751] Wåd-elds minne, öfwer then olyckeliga elden i Stockholm, som upkom i St. Clarae församling, och igenom then starcka nordan-stormen gick öfwer Riddare-fjärden til Söder-malm, then 8 junii 1751.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse Och Förbud, Emot Owarsamt umgående med Eld, Tobaks rökning på förbudne ställen, olofligt Skjutande inom och wid Staden, Fartygs tjärande i Hamnarne samt Eldning om bord....

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse Och Förbud, Emot Owarsamt umgående med Eld, Tobaks rökning på förbudne ställen, olofligt Skjutande inom och wid Staden, Fartygs tjärande i Hamnarne samt Eldning om bord....

”Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse och Förbud emot owarsamt umgående med Eld och Tobaks rökande på wissa ställen här i Staden" 1777

”Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse och Förbud emot owarsamt umgående med Eld och Tobaks rökande på wissa ställen här i Staden" 1777