Framsida i frakturstil, gulnat papper
Text
Författare: Kung Karl I. Stadsmuseet i Stockholm

Kongl. maj:ts nådige Resolution, Uppå Garfwarnes J. Rahms, Olof Beckmans, Eric och Lars Zetheliers, Peter Linds, Anders Åkermans och Carl Degermans underdånige gemensamme Supplique. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 27. junii 1750.

Den här resolutionen är underskriven av kung Fredrik I. En resolution är ett slags uttalande eller rekommendation av en organisation eller en person.
Den berättar om några tragiska människoöden i 1750-talets Stockholm. Garvarna J. Rahm, Olof Beckman, bröderna Zethelier, Peter Lind, Anders Åkerman och Carl Degerman har förlorat allt de äger i en brand. Nu har de gått till kungen och berättat om sitt "usla tilstånd". Kungen ger dem här tillstånd att gå runt med en så kallad stambok och tigga för att förhoppningsvis få ihop pengar till ett nytt garveri. Med stambok menas i det här sammanhanget en bok där den hjälpbehövande skrev in namn på givare och gåvans storlek.

Kungsholmen var den stadsdel där man kunde hitta de flesta garverierna. 3 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad