Text

Uppstånden ur askan – två gånger (Katarina kyrka)

Artikel i Södermalmsnytt, nr 30, 2009.

I artikeln sammanfattas Katarina kyrkas stolta och sotiga historia.