Sök

Sökresultat

165 träffar på Yrken

Förvärvsarbetande befolkning efter yrken

Förvärvsarbetande befolkning efter yrken

När läkare blev ett yrke, 1496

När läkare blev ett yrke, 1496

Rannsakningarna om gatuuppträdena. Målet Ajournerat - Åklagare yrkar ansvar för uppror - pressklipp 1902

Rannsakningarna om gatuuppträdena. Målet Ajournerat - Åklagare yrkar ansvar för uppror - pressklipp 1902

Kamratföreningen Röde Hanen, Antagning av brandmän

Kamratföreningen Röde Hanen, Antagning av brandmän

Husförhörslängd, Spånga församling, 1869-1876

Husförhörslängd, Spånga församling, 1869-1876

Protokoll i brottmål 1910, femte avdelningen, del 1, bilaga 91.

Protokoll i brottmål 1910, femte avdelningen, del 1, bilaga 91.

Hufvudstadens sotare-mysterier. Tecknade af en sakkunnig

Hufvudstadens sotare-mysterier. Tecknade af en sakkunnig

Stockholms stads och handels vägvisare. Med Kongl. Maj:ts allernådigste privilegio. Finnes uti Runemarcks boklåda på Lilla Nygatan näst intill Kongl. Post-Contoiret

Stockholms stads och handels vägvisare. Med Kongl. Maj:ts allernådigste privilegio. Finnes uti Runemarcks boklåda på Lilla Nygatan näst intill Kongl. Post-Contoiret

Husförhörslängd, Spånga församling, 1876-1880

Husförhörslängd, Spånga församling, 1876-1880

"Inga kvinnliga spårvagnskonduktörer i Stockholm" - artikel Stockholms Tidningen 1916

"Inga kvinnliga spårvagnskonduktörer i Stockholm" - artikel Stockholms Tidningen 1916

August Strindberg - inskrivningsbetyg/intyg från Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - inskrivningsbetyg/intyg från Klara allmänna läroverk 1856

Mantalsförteckning över staden mellan broarna av år  1652 / Frans De Brun

Mantalsförteckning över staden mellan broarna av år 1652 / Frans De Brun

Kungörelse. Handlanden af mosaiska trosbekännelsen Abraham Horvitz, hvilken, såsom tilltalad för bedrägligt förfarande i handel...

Kungörelse. Handlanden af mosaiska trosbekännelsen Abraham Horvitz, hvilken, såsom tilltalad för bedrägligt förfarande i handel...

Josabeth Sjöberg 1812-1882

Josabeth Sjöberg 1812-1882

Tema Hemmet - 59 årig man i 55 + boende

Tema Hemmet - 59 årig man i 55 + boende

Yrkesarbetande kvinnor inget nytt

Yrkesarbetande kvinnor inget nytt

Förordning och Taxa, Hwarefter alla Rodare och Roderskor i Stockholm hafwer för en Båth, både i Salt Siön och Mälaren at undfå sin Rodare-Löhn, neml. til efterskrefne Platser och Orter. Dat. Stockholms Rådhus den 2. April Åhr 1722.

Förordning och Taxa, Hwarefter alla Rodare och Roderskor i Stockholm hafwer för en Båth, både i Salt Siön och Mälaren at undfå sin Rodare-Löhn, neml. til efterskrefne Platser och Orter. Dat. Stockholms Rådhus den 2. April Åhr 1722.

Inskrivning i Klara fri- och fattigskola för flickor -1817

Inskrivning i Klara fri- och fattigskola för flickor -1817

Ur Stadsmuseets filmarkiv / Topsy Bondeson

Ur Stadsmuseets filmarkiv / Topsy Bondeson

Beckomberga sjukhus, patientjournal Jenny

Beckomberga sjukhus, patientjournal Jenny

Hantverkare i Stockholm / Hans Hansson

Hantverkare i Stockholm / Hans Hansson

Brev till Rådhusrätten 1921 (Karl Johan Lidberg)

Brev till Rådhusrätten 1921 (Karl Johan Lidberg)

En afton i Idun / Claës Lundin

En afton i Idun / Claës Lundin

Stockholmskorna : sådana de äro i helg och söcken... / Josef Linck

Stockholmskorna : sådana de äro i helg och söcken... / Josef Linck

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.