Text
Författare: Linck, Josef (1846-1901). Stockholms stadsarkiv

Stockholmskorna : sådana de äro i helg och söcken... / Josef Linck

Här en skrift om kvinnor på 1880-talet. Författaren beskriver olika "typer" av kvinnor som han tycker sig kunna urskilja i samhället. Det är de olika yrkena som kvinnor kunde ha på den tiden, som utgör de olika "typerna".

Berättarstilen är lätt humoristisk, men speglar säkert sin tid väl. Om inte för något annat, så ger denna text bra exempel på vad kvinnor kunde ha som levebröd på 1880-talet. Alla yrken stod absolut inte öppna för kvinnor än! Ett stort antal kvinnor försåg den begynnande industrialismen med arbetskraft, denna grupp nämns bara i förbigående.
158 sidor.

Uppdaterad