Stockholms adresskalender 1889
Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms adresskalender 1889

Det här är en adresskalender från år 1889. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Visserligen hittar du inte många telefonnummer i den (eftersom telefon ännu var ganska ovanligt) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. Du kan bland annat leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1889, eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i tre huvuddelar. Annonsavdelning – reklam. Adressavdelning – sorterat efter namn, yrken och adresser. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. Här finns också en egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. Dessutom finns en länsavdelningen – register över personer och samhällsfunktioner utanför Stockholms stad. 1015 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). Ps. Detta år skedde ett par viktiga förändringar. Till att börja med infördes en kartbilaga. (Du hittar den nedan. Här i Stockholmskällan finns den sedan inte med för varje årgång utan utöver 1889 års kartbilaga finner du kartbilagan för år 1926.) Dessutom började man ge ut adresskalendern i tre olika utgåvor: Stora upplagan, lilla upplagan (där man tagit bort kalenderavdelningen) och extraupplagan (som endast innehöll annons- och adressavdelning).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad