Stockholms adresskalender 1888
Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms adresskalender 1888

Det här är en adresskalender från år 1888. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Visserligen hittar du inte många telefonnummer i den (eftersom telefon ännu var ganska ovanligt) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du slå upp en viss adress och se vilka som bodde där 1888. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i tre huvuddelar. Annonsavdelning – reklam. Adressavdelning – här finns sorteringar efter namn, yrken och adresser. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. Här finns också en egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. Dessutom finns en länsavdelningen – register över personer och samhällsfunktioner utanför Stockholms stad. 909 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). Ps. Från och med 1888 års kalender är personalregistret (nyfikenhetsregistret) flyttat från kalenderavdelningen till adressavdelningen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad